Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Veilig, duurzaam en sociaal

Veilig, duurzaam en sociaal

Communiceren met oog voor people, planet en profit is sinds onze oprichting een onlosmakelijk onderdeel van ons beleid.
Wij produceren al vele jaren geheel CO2-neutraal. Daarnaast adviseren wij u graag over de vele duurzame materialen die wij kunnen inzetten voor uw communicatiemiddelen. Deze kunnen bijdragen aan een circulaire economie.

Kwaliteit, continuïteit en veiligheid staan centraal in onze dienstverlening en zijn geborgd door onze vele ISO-certificaten. Heeft u een calamiteit of gewoon spoed, u zult versteld staan van onze flexibiliteit. Wij gaan elke uitdaging aan!

En waar het even kan ondersteunen wij mooie initiatieven en goede doelen met een directe bijdrage of sponsoring op andere wijze.

Gecertificeerd in toegankelijkheid

Vanuit de accreditatiecommissie van DDAI is OBT lid van digitaal toegankelijke producten en diensten. De accreditatie commissie heeft OBT daarin positief geadviseerd met de volgende bevindingen;

‘OBT voldoet aan het criterium van aantoonbaar toegankelijke producten en heeft voldoende actuele deskundigheid en ervaring op het gebied van digitale toegankelijkheid”

Met deze aanbeveling behoren wij tot het selecte gezelschap van digitale toegankelijke organisaties in Nederland.

Veilig

We zijn goed voorbereid op de eisen, wensen en bijzonderheden die het ontwerpen, opmaken, drukken, printen, online publiceren en mailen voor professionele organisaties met zich meebrengen. Ieder jaar worden onze bedrijven daarom getoetst aan een groot aantal ISO-normen en daarnaast een aantal specifieke normen.
Ook uw data, vertrouwelijke producties en persoonsgebonden mailingen zijn bij ons in goede handen. Geborgd en daarmee jaarlijks getoetst volgens ISO 27001 (informatiebeveiliging). Wij voldoen ook aan specifieke normen vanuit onze opdrachtgevers, waardoor wij confidentiële, geheime en zeer geheime producten mogen produceren.

Onze certificaten

ISO 9001

Gecertificeerd voor kwaliteit

ISO 14001

Gecertificeerd voor milieu

ISO 14001+

Gecertificeerd voor CO2-reductiemanagement

ISO 12647

Gecertificeerd voor kleurmanagement

ISO 27001

Gecertificeerd voor informatiebeveiliging

ISO 2846

Onze Inkten voldoen aan deze ISO-norm

Duurzaam Inkopen Rijksoverheid

Gecertificeerd voor Duurzaam Inkopen Rijksoverheid

FSC®

Gecertificeerd voor FSC®

PEFC™

Gecertificeerd voor PEFC™

ABDO

Veiligheidscertificaat MIVD (hoogste veiligheidscategorie)

Duurzaamheid

Duurzaamheidverslag (Milieubarometer/MVO-balans Stimular)

Duurzaam

Uw duurzame boodschap kunt u uitdragen en bekrachtigen met het CO2-neutraal-logo op uw communicatie-uitingen. Met gezond verstand en het maken van duurzame keuzes dragen wij samen met u ons steentje bij aan een circulaire samenleving. De benodigde CO2 voor onze productieprocessen wordt dankzij diverse milieu- en energiebesparingen tot een minimum beperkt. Het resterende deel compenseren wij met mondiale projecten van het Fair Climate Fund.

Duurzaamheidsverslag

Om voor u voorop te blijven lopen in duurzaam produceren en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen formuleren wij ieder jaar nieuwe doelstellingen en checken wij onze behaalde resultaten. Check ons actuele Duurzaamheidsverslag voor een helder overzicht van onze gezamenlijke inspanningen!

Social return

Middels het bieden van stageplaatsen en rondleidingen streven wij ernaar zoveel mogelijk jongeren toegang te geven tot de grafimedia-industrie. Tevens bieden we diverse werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het belangrijkste project op dit moment is onze samenwerking met GGZ Rivierduinen Leiden onder de naam MoBi.

Daarnaast blijkt het voor net afgestudeerden in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt. Daarom dragen we ook bij aan The Boost van de Flanderijn Foundation. Dankzij deze praktijkgerichte invulling wordt de kans op het vinden van een passende baan voor hen daadwerkelijk vergroot.

Sponsoring

Onze maatschappelijke betrokkenheid gaat verder dan de eigen kernactiviteiten en zakelijke werkomgeving. Graag leveren wij zowel lokaal als mondiaal een bijdrage aan onze kwetsbare natuur en complexe samenleving. Denk aan het behoud van bedreigde diersoorten of ondersteuning aan vluchtelingen in ons eigen land of daarbuiten. Met een directe bijdrage en in andere vormen steunen wij goede doelen, charitatieve instellingen, natuur- & milieuorganisaties en kunst- & cultuurinstellingen.